[60 tiết] Lập trình viên nhí

1.500.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
KL2
3-5-7 (13h15-16h30)
Dãy H, TTTH
Đăng ký

[60 tiết] - Khám phá máy tính

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB2
2-4-6 (08h00-11h15)
Dãy H, TTTH
Đăng ký

[10 Tiết] Hướng dẫn thiết kế slide chuyên nghiệp

300.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Nếu học viên đăng kí theo nhóm:

+ Nhóm 5 người: học phí chỉ còn 270.000 đồng/1 người.

+ Nhóm 10 người: học phí chỉ còn 230.000 đồng/1 người.

+ Nhóm 20 người: học phí chỉ còn 200.000 đồng/1 người.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6 (7h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký

[60 Tiết] Ứng Dụng CNTT Nâng Cao

1.450.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6(7h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
DE2 PM1
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
FG2 PM9
2-4-6 (17h45 - 21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
MN
3-5-7 (17h30-20h45)
Dãy H, TTTH
Đăng ký

[60 Tiết] Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

1.150.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật sau.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6 (07h00 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
DE
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
FG
2-4-6 (17h30 - 20h40)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HI
3-5 (7h30-11h30)
dãy H, TTTH
Đăng ký
KL
5-7 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
MN
3-5-7 (17h30 - 20h45)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HO
T7-CN (07h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
KO2
T7-CN (13h00-17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký

[30 Tiết] Ôn Tập Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

750.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
DE
2-4 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
FG
2-4-6 (17h30-20h45)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HI
3-5 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
KL
3-5 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
MN
3-5-7 (17h30 - 20h45)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HO
T7-CN (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
KO
T7-CN (13h00-17h00)
Dãy H, TTTH
Đăng ký

[30 Tiết] Dạy Học Với Bảng Tương Tác

900.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
FG2
2-4-6 (17h30-20h45)
PM2, Dãy H, TTTH
Đăng ký
HI2
3-5(7h30-11h30)
Dãy H, TTTH
Đăng ký
FN3
2-3-4-5-6 (19h30-20h45)
Dãy H, TTTH
Đăng ký
HO
T7-CN
Dãy H, TTTH
Đăng ký