trung tam tin hoc, tin hoc su pham

Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư Phạm TP.HCM

 

BAN GIÁM ĐỐC

Lê Đức Long

Giám Đốc

TS. GVC Công Nghệ Thông Tin

Lê Thị Huyền

Phó Giám Đốc

Ths. Đảm Bảo Toán Học Cho MT & HTTT

 

Bộ phận Nghiên cứu và Chuyên môn

Nguyễn Văn Điển 

Trưởng bộ phận

Ths. Khoa Học Máy Tính

Trần Nguyễn Thanh Ngân

Phó Trưởng bộ phận

Ths. Đảm Bảo Toán Học Cho MT và HTTT

Tạ Quang Thanh 

CN Công nghệ Thông Tin

 

 

Bộ phận Nghiên cứu và phát triển (R&D Labs)

Nguyễn Thị Thiên Lý

HVCH Khoa học máy tính

Võ Diệp Như

HVCH Khoa học máy tính

Lê Văn Nhân

CN Sư phạm Tin học

Hồ Diệu Khuôn

HVCH Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Thị Vân

CN Sư phạm Tin học

Nguyễn Võ Phi Long

CN Sư phạm Tin học

Nguyễn Quốc Trung

CN Sư phạm Tin học

Phạm Hữu Trí

CN Sư phạm Tin học

 

Bộ phận Cơ sở Vật Chất

Trương Vĩ Quốc

Kỹ sư máy tính

Huỳnh Hồng Ngọc

CN Công nghệ thông tin

 

Bộ phận Đào tạo và Kinh doanh

Võ Tấn Anh

BP ghi danh và văn phòng

Phan Thị Kim Ngân

BP ghi danh và văn phòng

Huỳnh Ngọc Thanh Xuân

BP ghi danh và văn phòng

 

Các giảng viên của Trung Tâm

Lê Thị Huyền

Ths. Đảm Bảo Toán Học Cho MT và HTTT

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Văn Điển

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Lê Minh Đức Hùng

CN Công Nghệ Thông Tin

Trần Nguyễn Thanh Ngân

Ths. Đảm Bảo Toán Học Cho MT và HTTT

Lê Thanh Dũng

CN Công Nghệ Thông Tin

Trần Xuân Phương Nam

CN Công Nghệ Thông Tin

Phan Nhật Thanh

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Khánh Bình

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Quốc Thuận

ThS Công Nghệ Thông Tin

Đồng Tường Việt

CN Công Nghệ Thông Tin

Tạ Quang Thanh

CN Công Nghệ Thông Tin

Phạm Quốc Hùng

CN Công Nghệ Thông Tin

Đào Tấn Ngọc

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Sơn Lâm

CN Công Nghệ Thông Tin