[Thông báo] Điểm thi sinh viên k44 - học kì 2

29/05/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì 2

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K44 thi THCB học kì II - Đợt 2

17/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k44 thi tin học cơ bản học kì 2 - đợt 2

Tin học văn phòng

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K44 thi THCB học kì II

07/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k44 thi tin học cơ bản học kì 2

[Thông báo] Điểm thi PowerPoint sinh viên K44 - học kì II

18/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm Powerpoint sinh viên k44 học kì 2.

[Thông báo] Hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I (2018-2019)

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Lịch học môn Tin học cơ bản Sinh viên học kì II (2018 - 2019)

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch học Tin học cơ bản dành cho sinh viên học kì 2 (2018-2019).

[Thông báo] Lịch thi sinh viên thi THCB học kì I năm học 2018-2019

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên thi tin học cơ bản học kì 1 năm học 2018 - 2019.

[Thông báo] Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần và cấp chứng chỉ THCB

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách sinh viên thi lý thuyết chứng chỉ tin học cơ bản.

[Thông báo] Đã có hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

24/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu