[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 04-08-2019

18/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 04-08-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 1

17/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 1.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 06-10-2019

11/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/10/2019

10/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 13/10/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 29-09-2019

04/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 2

03/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 06/10/2019

02/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 06/10/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/09/2019

26/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 29/09/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 15-09-2019

19/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 1

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.