Nhảy đến nội dung

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020

05/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 10-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 10-05-2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 31-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

Phòng ghi danh:

280 An Dương Vương, P4, Q5, TpHCM

Điện thoại:

(028) 38 392 549