[Thông báo] Điểm thi sinh viên k44 - học kì 2

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì 2:

- Xem file đính kèm

- Nhận đơn phúc khảo điểm của sinh viên từ ngày 03/06/2019 đến ngày 16/06/2019. Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại văn phòng Trung tâm Tin học vào giờ hành chính.

Ngày đăng: 23-05-2019, NhanLe.