[Thông báo] Về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

27/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k46 - học kì 1

02/02/2021

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên K46 học kì 1

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 16 và 24/01/2021

29/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 13/12/2020

29/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 13/12/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/01/2021

20/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/01/2021.

[Hoạt động] Trung tâm Tin học nhận bằng khen Liên đoàn Lao động TP.HCM

20/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 03 và 10-01-2021

22/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/01/2021

06/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 10/01/2021.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27-12-2020

30/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 29/11/2020

24/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 29/11/2020.