[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 23/08/2020

19/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 23/08/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 09-08-2020

13/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 280 đợt 2

12/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 280 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 16/08/2020

12/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 16/08/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/08/2020

05/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 09/08/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 22, 25 và 26-07-2020

01/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

02/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

[Thông báo] Điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ cho kì thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020

27/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ cho kì thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 13, 14, 27 và 28-06-2020

28/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 13, 14, 27 và 28-06-2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 280 đợt 1

27/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 280 đợt 1.