diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 31-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 278 đợt 1

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 278 đợt 1.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 24-05-2020

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 31/05/2020.

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 31/05/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/05/2020.

21/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/05/2020

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 17-05-2020

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 2

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/05/2020.

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/05/2020

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 10-05-2020

14/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6).