[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 20/03/2022

17/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2022.

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (năm học 2020-2021)

19/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022

23/02/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022..

[Thông báo] Dời kỳ thi ngày 20/02/2022 sang tháng 03/2022

12/02/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Dời kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/02/2022 sang tháng 03/2022.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 23/01/2022

28/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 23/01/2022

19/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 23/01/2022.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 09/01/2022

13/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/01/2022

04/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 09/01/2022.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 19/12/2021

29/12/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 12/12/2021

24/12/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.