[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/11/2023

08/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/11/2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/10/2023

27/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 29/10/2023.

ChungchiMOS3/12

[THÔNG BÁO] TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ - MOS VÀ IC3

24/10/2023

CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ - MOS VÀ IC3

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/10/2023

27/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 15/10/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 17/09/2023

11/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 17/09/2023

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/09/2023

12/09/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/09/2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/08/2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/08/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 05/08 và 06/08/2023

12/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 05/08/2023 và 06/08/2023

02/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 05/08/2023 và 06/08/2023.