[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 05/08/2023 và 06/08/2023

02/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 05/08/2023 và 06/08/2023.

[Thông báo] DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

12/07/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo danh sách đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

[Thông báo] Danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản đợt tháng 7 năm 2023

29/06/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản đợt thi tháng 7 năm 2023.

[Khuyến mãi] CHUỖI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM

22/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

[Thông báo] Lịch làm việc phòng ghi danh

21/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch làm việc phòng ghi danh

[Thông báo] Các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

20/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

[Thông báo] Phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho sinh viên K45, K46 và K47

07/02/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho sinh viên K45, K46 và K47 đã hoàn thành bài thi và đạt kết quả.

[Thông báo] Lịch nghỉ lễ tết 01-01-2023

31/12/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ tết 01-01-2023

THI THỬ TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN MIỄN PHÍ

08/12/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức thi thử trực tuyến UD CNTT cơ bản miễn phí dành cho sinh viên K48.

[Thông báo] Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt tháng 9 năm 2022

18/09/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt thi tháng 9 năm 2022.