[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

17/04/2020

[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

[Thông báo] Về việc tạm nghỉ làm việc tại phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020

01/04/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm nghỉ làm tại việc phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020.

[Thông báo] Về việc tạm thay đổi lịch làm việc phòng Ghi danh

23/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lịch làm việc Phòng Ghi danh.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5).

[Thông báo] Về việc mở các khóa học trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến - Trung tâm Tin học

14/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc mở các khóa học trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến - Trung tâm Tin học.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020.

13/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

29/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi từ 10-11-2019 đến 22-12-2019

17/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ các đợt thi từ 10-11-2019 đến 22-12-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3)

16/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3).

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020.

14/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học dến hết ngày 01/03/2020.