[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật)

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật).

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học.

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1

07/01/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1.

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 3

14/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 3.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 2

27/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 2.

[Thông báo] Nhận chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao (2016 và 2017)

23/12/2019

Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT đã quá hạn của năm 2016 và 2017.

Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11 -2019

19/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 1

09/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 1.