[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 16/08/2020

12/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 16/08/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/08/2020

05/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 09/08/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 26/07/2020

23/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 26/07/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 19/07/2020

15/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/07/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/07/2020

09/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/07/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/06/2020 và 28/06/2020

25/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/06/2020 và 28/06/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 17-05-2020

11/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 17-05-2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/06/2020 và 14/06/2020

10/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/06/2020 và 14/06/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 31/05/2020.

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 31/05/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/05/2020.

21/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/05/2020